Recerca històrica-social 3ESO. Evolució de les ciutats

Recerca històrica-social 3ESO. Evolució de les ciutats

En el BRCS Recerca Històrica-Social vam treballar l’evolució de la ciutat al llarg del temps i les funcions que la defineixen i en van fer 4 pòsters. Vam treballar com funciona l’economia, quins són els agents que en formen part i els sectors econòmics, posant especial atenció en el sectors de transports i comunicacions. En van fer presentació en power-points. En les dues tasques han treballat en grup,
La proposta del BRC era que copsessin la globalització i com aquesta actua a nivell econòmic, i les coses que són comunes i les que ens diferencien -ciutat difusa, grans urbs dels països en desenvolupament…- i com la distància s’ha transformat amb la revolució dels transports i les comunicacions. També què suposen els sectors econòmics i com es veuen alterats per les exigències del mercat global.

 

 

 

 

 

Share this post