Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

En aquest BRC  hem treballat la creació en Art Digital amb Arduino.

Els objectius han estat introduir obres d’art digital, ensenyar les eines bàsiques per a començar a construir cada alumne una proposta personal i realitzar-la.  

En el procés revisem artistes tan locals com internacionals que han treballat amb art digital, estudiem els objectius de les obres, què volien expressar i quins recursos metafòrics o metacreatius fan servir. 

Introduïm els conceptes bàsics d’Arduino, maquinari per construir dispositius digitals i interactius que puguin detectar i controlar objectes del món real. Experimentem amb motors i la seva resposta creant estructures mòbils, recorrem al robot pintor i pensem “escultures” que  responguin a aquesta idea. Introduïm el control de LEDS i pensem quines possibles obres podem realitzar amb aquesta tecnologia. 

Partim de pensar en elements conductius com el grafit i com a través d’aquest podem crear un projecte a on la interacció de l’usuari guixant en llapis sobre una superfície conductora pot donar una resposta visual i sonora, apropant-nos a la idea de creació musical produïda pel moviment dels nostres dibuixos.  

Al principi semblava complexa realitzar les idees, però el procés de treball ha fet obrir la necessitat de continuar experimentant en un camp que te moltes possibilitats obertes a l’aprenentatge i que no ens haguéssim imaginat des de bon principi.

Deixar experimentar als alumnes amb les seves pròpies idees, sense partir d’un model comú i unitari, ha fet créixer l’interès individual o en petits grups i generar una sinèrgia possitiva entre els participants.

 

Share this post