Monthly Archives - gener 2020

Projectes tecnològics 4t ESO. Programació i disseny d’aplicacions mòbils amb App Inventor

En aquest BRC l'alumnat de quart d'ESO ha desenvolupat diverses aplicacions mitjançant App Inventor. L'elecció i desenvolupament de l’APP era completament lliure; l'únic requisit és que s'havia d'emprar APP Inventor. Prèviament al desenvolupament de l’APP, els alumnes han realitzat diversos assaigs, redactat una memòria que contenia el pla de màrqueting i DAFO per llançar l’APP al mercat i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat. App Inventor és un excel·lent entorn integrat que permet dissenyar i programar aplicacions mòbils per al sistema operatiu Android, a la vegada que permet fomentar l'aprenentatge de la programació i descobrir el món [...]

Programació i disseny 3r ESO. Fem un robot seguidor de llum

El BRC "Fem un robot seguidor de llum" es troba emmarcat dins de l'àmbit Programació i Disseny. En aquest BRC l'alumnat ha rebut la proposta de realitzar un robot amb la capacitat de seguir la llum. El projecte constava de dues parts ben diferenciades: la construcció del xassís i l'elaboració de la part electrònica. El xassís s'ha dissenyat mitjançant el programa Google Sketchup i s'ha imprès mitjançant impresora 3D. El circuit de control electrònic està basat amb Arduino i un circuit de condicionament basat en sensors de llum (LDR). Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris i l'alumnat ha gaudit [...]

Projectes tecnològics 4r ESO. Benvinguts al món de l’electrònica

En aquest BRC l'alumnat de quart d'ESO ha dissenyat i desenvolupat diversos objectes tecnològics mitjançant Arduino. L'elecció i muntatge de l'objecte era completament lliure; l'únic requisit és que s'havia d'emprar material reciclat. Prèviament al desenvolupament de l'objecte, els alumnes han realitzat el croquis, dibuixat els plànols més bàsics, redactat la memòria i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat. Arduino és una plataforma de hardware i software lliure, fàcil d'utilitzar, dirigit a qualsevol persona que realitzi projectes "interactius". Aquesta plataforma consta d'una placa amb un microcontrolador que permet connectar sensors i actuadors mitjançant entrades i sortides respectivament, les quals [...]

Projectes tecnològics 3r ESO. Construim un pont

En aquest BRC l’alumnat de tercer d’ESO ha aconseguit dissenyar i projectar un pont per tràfic rodat i/o peatonal duent a terme totes les fases necessàries per arribar a construir la maqueta final del mateix. Per adquirir els coneixements necessaris, els alumnes han començat  investigant sobre els tipus d’estructures que ens envolten, ja siguin naturals o artificials, els materials que les conformen i les característiques de resistència, rigidesa i estabilitat que les caracteritzen. Tanmateix han estudiat els principals tipus d’estructura de ponts i analitzat obres construides de ponts famosos. Prèviament a la construcció de la maqueta a escala  del pont [...]

Servei a les persones 3r ESO. Xarxa drets dels Infants + Betevé (El dret digital)

En aquest BRC s’ha col.laborat amb la Plataforma Xarxa drets dels Infants i el mitjà de comunicació Betevé.  L’objectiu d’aquest BRC ha estat  sensibilitzar a l’alumnat en un dels drets dels infants,  el  DRET DIGITAL, és a dir, saber com fer un bon ús de les XXSS, com ser crítics davant allò que consumim i com és d’important  estar ben informat. La proposta que ha rebut l’alumnat per part de les entitats ha sigut l’elaboració d’ uns vídeos sobre les FAKE NEWS que es penjaran en la pàgina web del mitjà de comunicació Betevé. Durant el procés: L ’alumnat ha après les [...]

Servei a les persones 3r ESO. Prevenció contra la violència de gènere

En aquest BRC s’ha col.laborat amb la Plataforma unitària contra les violències de gènere, un grup  d'entitats que lluiten per fer possible la igualtat de gènere en tots els àmbits així com prevenir qualsevol tipus de violència de gènere a la societat. L’alumnat de 3r ESO del 4Cantons ha rebut formació a través de xerrades i dinàmiques de les següents entitats:  APODERART -Feminitat -, HOMES IGUALITARIS -Masculinitats-, CÚRCUMA -Sistema sexe/gènere- , LGTBI -Diversitat Sexual- Paral.lelament a això: L’alumnat ha treballat  per grups activitats com “Aclarim conceptes” on havien  de buscar informació  sobre alguns conceptes relacionats amb la temàtica: sexisme, estereotips, feminisme… [...]

Recerca científica. Física i Química 4tESO. Preparem una fira científica.

Al BRC Preparem una fira científica, l’escola Pere IV va demanar al nostre alumnat que preparés una fira científica per tal que els nens i nenes de 5è de primària puguessin aprendre dins d’una jornada més lúdica diversos continguts científics.   L’alumnat del BRC va rebre amb molta il·lusió la proposta atès que els va semblar una molt bona idea per a despertar l’interès per la ciència als nens i nenes. Així doncs, van fer unes primeres sessions per pensar quin tipus de fira volien fer i així posar-se a treballar i fer-la realitat després. Van pensar en una fira d’experiments els quals havien [...]

Recerca científica. Física i Química 4tESO. Ciència a la cuina.

  Al BRC Ciència a la cuina l’alumnat ha après múltiples continguts científics usant la cuina com a context, per a així descobrir una ciència molt propera, a l’abast de tots a la cuina de casa nostra. A les diverses sessions l’alumnat ha après a classificar les substàncies, a identificar reaccions químiques i saber les seves característiques, a diferenciar els canvis físics i químics, els canvis d’estat, conèixer els col·loides, etc. Un seguit de fenòmens que els ha permès veure amb una altra mirada processos culinaris com ara coure un pastís, fondre xocolata, fer una maionesa, congelar un suc per fer un gelat, etc.         [...]

Creació escènica. 3ESO. Rapegem per un món millor!

  Aquest BRCS ha estat dissenyat amb la finalitat de fer visible les condicions de vida en els barris més desfavorits de la nostra ciutat i poder fer una crítica a la societat en forma de música en estil hip hop. A més hem fet recerca sobre els diferents tipus de pobreses però en especial la pobresa infantil.  L’objectiu  ha estat fomentar la capacitat creativa de cadascun de nosaltres  mitjançant la creació d’un tema de rap, a banda de dissenyar un curtmetratge sobre la pobresa. Aquesta proposta és una molt bona idea perquè tots hem après el procés que hi ha darrere [...]