Recerca Històrica-Social

Recerca històrica 4ESO. Banca ètica.

En aquest BRCS vam treballar els principis de la banca ètica i vàrem fer una comparació banca tradicional/banca ètica: en quins sectors inverteixen, quins projectes recolzen... Per últim vam fer una mini campanya de promoció de la banca ètica. També vam fer una visita a una empresa cooperativa, Biciclot, que s'havia finançat amb una de les entitats ètiques estudiades, Coop57.

Recerca històrico-social 4ESO. Conflictes

La proposta d’aquest BRC ha estat com fer recerca sobre un conflicte i divulgar-lo. S’han identificat i treballat amb diferents tipus de fonts, i s’ha aprés el valor de contrastar-les. S’ha fet un especial incís en el cinema com a font primària, és a dir de la societat que crea la pel·lícula, i com a font secundaria, que diu aquesta societat d’un episodi del passat. Hem practicat amb una base de dades, “la fitxa de recerca cinematogràfica”, s’han elaborat dossiers com compendis d’informació i s’ha fet divulgació de diferents conflictes contemporanis: colonialisme i imperialisme, a Primera Guerra Mundial, Revolució [...]