Creació Artística 3r

Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

En aquest BRC  hem treballat la creació en Art Digital amb Arduino. Els objectius han estat introduir obres d’art digital, ensenyar les eines bàsiques per a començar a construir cada alumne una proposta personal i realitzar-la.   En el procés revisem artistes tan locals com internacionals que han treballat amb art digital, estudiem els objectius de les obres, què volien expressar i quins recursos metafòrics o metacreatius fan servir.  Introduïm els conceptes bàsics d'Arduino, maquinari per construir dispositius digitals i interactius que puguin detectar i controlar objectes del món real. Experimentem amb motors i la seva resposta creant estructures mòbils, recorrem al robot [...]

BRC Art i Paisatge 3er ESO Creació artística

El BRC d'Art i Paisatge és l'ideal per aprendre a dibuixar i/o pintar. Gràcies a les sessions realitzades durant el cursat d'aquests BRC hem millorat la nostra tècnica en molts àmbits de la creació artística. Al llarg del BRC d'Art i Paisatge, hem tingut l'oportunitat de sortir del centre educatiu i anar a dibuixar en diferents espais que ens quedaven a prop de l'Institut. L'objectiu d'aquestes sortides ha estat dibuixar el paisatge i aprendre a representar el que tenim davant nostre. Hem fet sortides a les Glòries Catalanes, a la Rambla del Poblenou, a la platja de la Mar Bella i hem utilitzat diferents tècniques com [...]