Monthly Archives - abril 2020

Servei a les persones 4t ESO. Síndrome de l’abundància.

La nostra societat pateix del sindrome de l'abundància: comprem i llancem i tornem a comprar per tornar a llençar. L'objectiu d'aquest BRC ha estat pensar i fer pensar sobre les implicacions mediambientals, econòmiques, ètiques i morals del consumisme. Hem investigat sobre l'economia de mercat i reflexionat sobre cóm consumim i sobre l'impacte del consumisme a la nostra societat. Amb la col·laboració de la Fundació Espigoladors, hem aprofundit en la problemàtica social i ambiental del malbaratament alimentari i hem participat en el repte #elmenjarnoesllença dissenyant una proposta per lluitar contra aquest, crear consciència i generar impacte social a nivell local. A continuació, algunes de les propostes dels nostres alumnes: