Procés de Sense títol, Andrea T., Barcelona, 20130003