Author - Juan Pablo Losada

Art i societat 4ESO. Fem música amb el cos

El nostre cos és una eina comunicativa molt poderosa. El moviment i el so ens permeten expressar-nos fins i tot amb més transparència que amb l'ús de la paraula.  A partir de coneixements musicals bàsics, l’alumnat d’aquest BRC ha pogut experimentar amb el cos, elaborant, reproduint i compartint creacions rítmiques pròpies. També hem comptat amb la col·laboració del Txu s Eguílaz (professional de la percussió corporal) per explorar les possibilitats tímbriques i musicals del nostre cos.  El resultat final va ser la creació d’una coreografia de percussió corporal i amb cotidiòfons (objectes de la nostra vida diària que vam convertir en instruments musicals [...]

Art i societat 4ESO. Amb veu de dona

  T'has preguntat mai quants grups femenins participen als festivals de música? Creus que els videoclips són sexistes? Els museus donen espai a les obres de les dones? Quantes pel·lis has vist últimament que passin el test de Bechdel? Què ens diu la publicitat sobre les dones? Quantes dones artistes coneixes? Busques altres referents?    Aquest és el punt de partida per començar a visibilitzar les diverses formes de violència masclista a que estem sotmeses. L’alumnat d’aquest BRC comença aquest camí cap a la igualtat i l’equitat aclarint conceptes bàsics, tant presents en la lluita feminista i sovint tant desconeguts o malinterpretats [...]

Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

En aquest BRC  hem treballat la creació en Art Digital amb Arduino. Els objectius han estat introduir obres d’art digital, ensenyar les eines bàsiques per a començar a construir cada alumne una proposta personal i realitzar-la.   En el procés revisem artistes tan locals com internacionals que han treballat amb art digital, estudiem els objectius de les obres, què volien expressar i quins recursos metafòrics o metacreatius fan servir.  Introduïm els conceptes bàsics d'Arduino, maquinari per construir dispositius digitals i interactius que puguin detectar i controlar objectes del món real. Experimentem amb motors i la seva resposta creant estructures mòbils, recorrem al robot [...]

Projectes tecnològics. 4ESO. Pla de màrqueting per una APP mòbil.

En aquest BRC a l’alumnat de quart d’ESO se li proposa que dissenyi i desenvolupi una APP mòbil i que mitjançant els diferents aspectes relacionats amb la promoció i la comercialització de les APPs mòbils desenvolupi un pla de màrqueting per llançar la seva APP al mercat.  Primerament, els alumnes porten a terme l’anàlisi DAFO, una eina d'estudi on s’analitza les característiques internes de la seva APP (debilitats i fortaleses) i la situació externa (amenaces i oportunitats del sector tecnològic). Amb la informació trobada del sector, els alumnes són capaços de determinar les KPI´s més rellevants per tal que la seva [...]

Creació escènica 3r-4t ESO. Muntem un festival.

En aquest BRC de l'àmbit de creació escènica hem col·laborat amb l'entitat: NouPop. Una entitat d'experts de la música els quals comparteixen la seva passió amb els adolescents. Amb la seva ajuda hem aconseguit crear el nostre producte final, un festival per a joves creat per joves, el "NouPop festival". Durant el BRC hem anat rebent ajuda de diferents experts relacionats amb de la música i dels festivals, com bé poden ser en Marc Tapias o la Míriam Swansonv, dos experts en l'àmbit de coounicacio i producció respectivament  els quals ens van donar dues xerrades perquè ens poguéssim fer una idea [...]

Programació i dissseny 3ESO. Fem una APP mòbil.

En el BRC de "Fem una APP mòbil" l'alumnat de 3r d'ESO ha après a programar APPs per mòbil Android. El programari utilitzat ha sigut l'APP Inventor desenvolupat pel MIT i que es basa en la programació per blocs. L'objectiu principal del BRC ha sigut que l'alumnat tinguès la capacitat de crear una APP mòbil funcional per poder participar en el pròxim concurs Mschools. A més a més de la mateixa APP, l'alumnat ha creat un vídeo promocional, una pàgina web i un pòster promocional. Dos d'aquests treballs s'han presentt al concurs promogut per YOMO (mobile congress) en l'àmbit de STEAM; 1. TreeFinder Es tracta d'una aplicació per conèixer i localitzar els arbres de [...]

Servei a les persones 3ESO. Drets Humans per a tothom?

L'alumnat de 3r ESO del BRC "Drets Humans per a tothom?" va organitzar una jornada el passat divendres, 7 de febrer de 2020,  al centre de joves del Poblenou "Can Ricart". Amb la col.laboració d'Edualter l'alumnat ha estat testimoni de com sovint els drets de les persones són vulnerats, com per exemple el dret a l'habitatge. Contactar amb l'observatori de l'Habitatge del barri Camp de l'Arpa i el Clot, realizar un reportatge sobre quin coneixement té la gent del barri sobre els drets humans o fer difusió de la jornada, han estat algunes de les tasques a realitzar per l'alumnat. La jornada va ser un  èxit [...]

Projectes tecnològics 4t ESO. Programació i disseny d’aplicacions mòbils amb App Inventor

En aquest BRC l'alumnat de quart d'ESO ha desenvolupat diverses aplicacions mitjançant App Inventor. L'elecció i desenvolupament de l’APP era completament lliure; l'únic requisit és que s'havia d'emprar APP Inventor. Prèviament al desenvolupament de l’APP, els alumnes han realitzat diversos assaigs, redactat una memòria que contenia el pla de màrqueting i DAFO per llançar l’APP al mercat i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat. App Inventor és un excel·lent entorn integrat que permet dissenyar i programar aplicacions mòbils per al sistema operatiu Android, a la vegada que permet fomentar l'aprenentatge de la programació i descobrir el món [...]

Programació i disseny 3r ESO. Fem un robot seguidor de llum

El BRC "Fem un robot seguidor de llum" es troba emmarcat dins de l'àmbit Programació i Disseny. En aquest BRC l'alumnat ha rebut la proposta de realitzar un robot amb la capacitat de seguir la llum. El projecte constava de dues parts ben diferenciades: la construcció del xassís i l'elaboració de la part electrònica. El xassís s'ha dissenyat mitjançant el programa Google Sketchup i s'ha imprès mitjançant impresora 3D. El circuit de control electrònic està basat amb Arduino i un circuit de condicionament basat en sensors de llum (LDR). Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris i l'alumnat ha gaudit [...]

Projectes tecnològics 4r ESO. Benvinguts al món de l’electrònica

En aquest BRC l'alumnat de quart d'ESO ha dissenyat i desenvolupat diversos objectes tecnològics mitjançant Arduino. L'elecció i muntatge de l'objecte era completament lliure; l'únic requisit és que s'havia d'emprar material reciclat. Prèviament al desenvolupament de l'objecte, els alumnes han realitzat el croquis, dibuixat els plànols més bàsics, redactat la memòria i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat. Arduino és una plataforma de hardware i software lliure, fàcil d'utilitzar, dirigit a qualsevol persona que realitzi projectes "interactius". Aquesta plataforma consta d'una placa amb un microcontrolador que permet connectar sensors i actuadors mitjançant entrades i sortides respectivament, les quals [...]