Descobrim Hangar

Hangar

Descobrim Hangar

Hangar

Historia d’hangar.

Antigament, hangar era una fàbrica tèxtil. La fàbrica volia ser destruïda per poder construir més edificis, però els ciutadans del barri es van rebel·lar i no la van tombar. S’ho va quedar l’ajuntament i li ho va donar a la AAVC (l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya). Ells ho van aprofitar per fer uns tallers per a artistes, el qual és actualment Hangar.

Nau 1

Actualment hi ha diverses naus dedicades als artistes. Un primer edifici, origen de tot el centre, d’una superfície total de 1800 m2, distribuïts en dos nivells d’una sola planta. L’espai dóna cabuda a 15 tallers individuals per a artistes; un espai de co-working amb 9 places; dues sales polivalents i la zona d’oficines del centre.

La segona nau, anomenada Rixon, és una sala polivalent de 150m2 amb camerinos, sala de producció i cabines de control d’escena.

Nau 2

Un tercer bloc, conegut com Microfugues, que conté els laboratoris de vídeo, imatge, programari, streaming i interactius; una sala polivalent i una aula. Aquí també se situen els tallers dels artistes residents.

Finalment, hi ha una residència de 4 habitacions on els artistes es poden quedar. 

Proposta.

Hangar ens ha proposat que fem una senyalèctica del centre a tres nivells: per arribar al centre, per trobar els diferents espais a dintre i per trobar a cada artista al seu respectiu lloc.

Activitats.

A la sala Rixon

El primer dia vam anar a Hangar. Ens van asseure a la sala Rixon per explicar-nos la seva història i la seva proposta. Després d’això ens van fer un “tour” per hangar per que ho coneixem millor.

El segon dia vam anar al DHUB per veure la seva senyalèctica. Com que estava mig tancat, no vam poder observar massa senyalèctica, però si que vam veure alguns exemples a seguir.

Share this post