Projectes tecnològics 4t ESO. Smart City

Projectes tecnològics 4t ESO. Smart City

Projectes tecnològics 4t ESO. Smart City

En aquest BRC els alumnes de 4t ESO han dissenyat i desenvolupat  una Smart City.

L’objectiu ha estat integrar els diferents àmbits de la ciutat a fi de fer-la “intel·ligent”.

En el procés els alumnes han sigut capaços d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per crear millor infraestructures per als ciutadans. Des de noves propostes de serveis al ciutadà, millores en el transport públic passant per noves idees d’estalvi energètic, sostenibilitat i eficiència de recursos.

Partim de pensar en elements o conceptes que podem millorar les nostres ciutats, fent èmfasi en la identitat de la ciutat (passat), tenint en compte les persones que hi hauran d’habitar (present) i amb projecció en el temps (futur).

El producte final ha estat una maqueta d’una autèntica Smart City, una memòria tècnica on es recullen totes les prescripcions, requeriments i normatives i una APP amb una proposta de millora per a la ciutat intel·ligent, ja sigui a nivell d’eficiència, de transport, etc.

Deixar experimentar els alumnes amb les seves pròpies idees, sense partir d’un model comú i unitari, ha fet créixer tant l’interès individual com el de tot el grup.

Aquest bloc de recerca, ha permès treballar diversos aspectes:

  •       Conceptes d’eficiència, recursos i sostenibilitat
  •       Diverses competències lògico-matemàtiques, com en  tot sistema de programació
  •       La creativitat en el disseny 3D
  •       La capacitat de resolució de nous reptes
  •       La innovació

·        La planificació i la col·laboració

Share this post