El Registre Fòssil de la Terra Avui

El Registre Fòssil de la Terra Avui

El nostre grup està format per l’Ariadna, el Kevin, el Victor i el Jordan. Primer volíem escollir algunes vitrines dedicades als animals i alguna “illa de ciència”, però no va ser possible perquè altres grups volien fer el mateix.. Finalment ens va tocar especialitzar-nos en l‘estudi dels fòssils, que és la primera part de la secció del museu anomenada “la Terra avui”.

Al principi ens volíem centrar en aquests aspectes: què és un fòssil, on se’n  poden trobar, quins són els processos de fossilització, que són els fòssils guia i quins són els principal fòssils de Catalunya.

A mesura que van passar les setmanes vam anar al museu més vegades i vam anar polint i afegint informació.

Mentre buscàvem informació ens van sorgir alguns dubtes com:

-Com es pot reconstruir un ésser viu sencer a partir d’una mandíbula (Dryopithecus)?

-Com és que no hi ha cap exemple de belemnit al museu, si és un fòssil guia….

Finalment, amb la recollida d’informació, ens hem centrat en els processos de fossilització que donen a lloc a fòssils especialment ben conservats i en els fòssils representatius (paleozoic, mesozoic i cenozoic) trobats als Pirineus.

 

Share this post