Sala Beckett: La recerca

Sala Beckett: La recerca

Durant la segona setmana vam començar a fer una recerca sobre diferents temes que poden afectar i que ens preocupen als adolescents:

-Drogues i alcohol
-Addicció als videojocs
-Relacions abusives
-Embaràs adolescent
-Bandes juvenils

Hem fet aquestes recerques ens diferents grups de treball. Quan hem recollit la informació, hem fet una presentació a classe que constava en 3 parts: causes, conseqüències i possibles solucions.

Al presentar tots els temes vam aprendre molt sobre cadascun d‘ells. Tots ens vam sentir interessats i volíem aprendre més coses.

En fer una presentació oral a la segona setmana ens va servir per agafar més confiança entre nosaltres.

El dijous d’aquest setmana vam anar a la Sala Beckett. A la Sala Beckett vam parlar sobre cada tema i perquè era l’idoni per escriure l’obra. També vam fer un joc d’interpretació que consistia en que quatre persones davant d’una situació, havien de defensar el seu rol.

Havíem d’escollir el tema de l’obra, però no ens vam posar d’acord, així que vam decidir escriure cadascú una petita narració basada en un del 5 temes que havíem treballat.

Laura Susierra – Carla Sandi – Maria Moreno – Lis Mansilla

Share this post