Programació i Disseny 4ESO. Benvingut al món de l’electrònica

Programació i Disseny 4ESO. Benvingut al món de l’electrònica

En el BRCS “Benvingut al món de l’electrònica” , l’alumnat s’ha aproximat al món de l’electrònica. Per fer-ho,  s’han buscat situacions reals on l’electrònica es troba present i pot ser d’ajuda per la societat. L’alumnat ha realitzat també analisi de sistemes robòtics i ha creat una infografia amb les parts més importants (sensors i actuadors) dels robots escollits. Per altra banda, durant bona part del BRC, els alumnes han treballat per grup i han creat un projecte basat en Arduino. Concretament els projectes realitzats han sigut:

– Sistemes detectors de ritme de música basat amb Arduino i sensor de so
– Robts seguidors de llum basat amb Arduino i motors reductors controlats per transistors
– Maqueta d’una casa amb un sistema d’il·luminació controlat per Arduino
– Robot detector d’obstacles basat amb sensor d’ultrasons.

Share this post