Aplicacions tecnològiques 3ESO. Circuits elèctrics

Aplicacions tecnològiques 3ESO. Circuits elèctrics

L’objectiu del BRC Circuits elèctrics ha estat descobrir i aprendre sobre els circuits elèctrics per tal de dissenyar un joc emprant un circuit. Els alumnes van començar el BRC sense conèixer què era l’electricitat, quelcom que emprem a diari, i mitjançant un seguit de pràctiques ells de manera autodidacta i experimentalment van anar descobrint quan un circuit funcionava, quan es produeix un curtcircuit així com les funcions dels diversos elements que podia incloure un circuit. Van aprendre a representar circuits, a dissenyar-los i a prendre mesures de les magnituds elèctriques mitjançant l’aprenentatge de l’ús d’un multímetre. Mitjançant aquest aprenentatge que els alumnes van fer en petits equips de treball, van dissenyar i confeccionar el producte final del BRC, un joc connecta que incloïa un circuit elèctric de manera que quan s’encertava i es connectaven correctament les opcions del joc s’encenia un LED o bé sonava un brunzidor.

Share this post