Aplicacions tecnològiques 3ESO. Construïm un pont

Aplicacions tecnològiques 3ESO. Construïm un pont

Al BRC construïm un pont, l’objectiu era aprendre sobre aquest tipus d’estructura per tal d’acabar el BRC confeccionant una maqueta d’un pont dissenyada per ells. Vam començar el BRC aprenent el concepte d’estructura i de tipologies que n’existeixen així com trobant exemples d’estructures al nostre voltant. Seguidament vam centrar-nos en l’estudi d’un tipus concret d’estructura com són els ponts, mitjançant una recerca i l’estudi de diversos ponts del món, fruit de la qual vam confeccionar uns murals per fer una exposició. Seguidament vam passar a estudiar els esforços i les característiques que han de suportar les estructures i vam dur a terme un seguit de pràctiques per a identificar i comprovar aquestes característiques, i també unes simulacions amb un joc interactiu que els hi proposava un seguit de reptes que havien de superar. I finalment, amb tot l’aprenentatge adquirit, els alumnes van dissenyar un pont, van confeccionar el plànol i el van construir fent-se experts en la confecció de barres de paper de diari. Fruit d’aquest treball laboriós van aconseguir uns ponts força rígids, resistents i estables.

Share this post