Servei a les persones 3ESO. Drets dels Infants

Servei a les persones 3ESO. Drets dels Infants

En aquest BRC s’ha col·laborat conjuntament amb l’entitat Drets dels Infants i amb la plataforma audiovisual Betevé .

La proposta que s’ha fet a l’alumnat de 3r ha estat centrada en el dret a l’educació i ha sigut la de fer una recerca sobre els resultats educatius de l’alumnat  a la ciutat de Barcelona i  relacionar-los amb els seus diferents entorns socioeconòmics.

Els i les alumnes es van dividir en grups i van treballar diferents aspectes: qüestionari alumnat 4Cantons, entrevista professorat, comparació dades entre districtes, ajuda d’entitats socials a entorns més desfavorits….

L’alumnat va poder visitar els estudis de Betevé al Poblenou i van rebre un parell de visites de periodistes que els hi van orientar en el qüestionari i entrevistes  per tal de fer la recreca.

El producte final de la recerca es penjarà en una secció de  la pàgina web de Betevé a partir del gener del 2019 : https://beteve.cat/desigualtats/,  a banda,  es va fer un mural amb la impressió dels documents de recerca.

 

 

.

Share this post