Programació i disseny 3ESO. Arqueologia Industrial al Poblenou

Programació i disseny 3ESO. Arqueologia Industrial al Poblenou

Al BRCS Arqueologia industrial al Poblenou l’alumnat de 3r d’ESO havia de preparar una exposició de maquetes d’edificis singulars del Poblenou amb un passat industrial. L’exposició havia d’estar acompanyada amb fotografies dels edificis seleccionats on es comparés el seu estat als anys 70-80 del segle XX i a l’actualitat. També s’havia d’afegir un codi QR al costat de cada maqueta per accedir a un disseny virtual 360º de cada edifici acompanyat d’un àudio on s’expliquen, entre d’altres dades, la data de construcció de l’edifici, l’activitat industrial que es duia a terme, el nom dels propietaris i els usos actuals a què es destinen els diferents espais.

Es van seleccionar 8 edificis (Can Felipa, Can Jaumandreu, Can Saladrigas, Ca l’Aranyó, La Escocesa, Oliva Artés, Palo Alto i Can Framis). L’alumnat, dividit en grups de tres persones, ha calculat, fent servir eines digitals (Google Maps i Genius Scan), les dimensions reals dels edificis i s’han elaborat els seus dissenys en 3D utilitzant l’aplicació SketchUp. Aquests dissenys, juntament amb l’àudio corresponent es pugen al lloc web anomenat Sketchfab. De manera simultània, amb el suport de l’eina Rhinoceros 3D es dissenyen les façanes i les cobertes en 2D. Els dissenys en 2D són necessaris per fabricar, a escala 1:200, les diferents parts dels edificis utilitzant la fresadora instal·lada a l’institut. Les portes i finestres dels edificis es dissenyen, també, amb Rhinoceros 3D i es fabriquen amb les nostres impressores 3D.Els producte final ha estat una fantàstica exposició de les 8 maquetes a escala 1:200, amb un acabat molt professional, les corresponents fotografies de cada edifici i un disseny virtual en 3D accessible des del codi QR col·locat al costat de cada maqueta. Us convidem a visitar-la!

Share this post