Aplicacions Tecnològiques 3ESO. Circuits elèctrics

Aplicacions Tecnològiques 3ESO. Circuits elèctrics

Al BRCS Circuits elèctrics, que hem repetit aquest tercer torn, l’alumnat ha pogut descobrir i aprendre molt sobre l’electricitat que tant utilitza i aprendre a dissenyar i construir un circuit elèctric amb diverses característiques i diversos components elèctrics.

L’aprenentatge l’han pogut dur a terme en petits grups de treball i mitjançant diverses pràctiques,

que de manera experimental els ha fet aprendre com calia connectar els components per tal que funcionessin, quins materials eren més conductors i quins més aïllants, han hagut de resoldre problemes per tal d’aconseguir que el circuit funcionés, han pogut mesurar magnituds elèctriques com el voltatge o la intensitat, etc.

Com a producte final del BRC els alumnes han dissenyat un joc connecta que té com a objectiu que el jugador relacioni correctament la pregunta amb la resposta o bé dos elements del tauler, de manera que el circuit elèctric del joc es tanca i acciona un led o un brunzidor indicant l’encert.

Us deixem algunes fotografies d’alguns dels jocs construïts pels alumnes.

Share this post