Creación literaria 4ESO. Haciendo Teatro.

Creación literaria 4ESO. Haciendo Teatro.

La proposta d’aquest BRCS ha estat elaborar, de manera col·laborativa, un guió teatral per a joves (que representi les seves inquietuds, la seva realitat, formes de parlar…). Amb l’ajuda d’un col·laborador de la Sala Beckett, vam seguir els passos necessaris per tal de crear un guió conjunt que agradés a tots els membres de l’equip. Primer es van proposar temes (per a la trama principal), es va dur a terme una investigació, per grups, sobre cada tema. Finalment, amb tota la informació recollida (i posada en comú pels diferents grups), es van dur a terme les votacions i vam començar a redactar. Per parelles, cadascú va redactar una escena, sempre tenint clar què havia de fer cadascú i prenent-nos, uns minuts cada sessió, per decidir aspectes rellevants de l’obra, els espais i els personatges. El resultat final ha estat fer un guió conjunt, que representés a tots i cada un dels membres d’aquest BRCS: «Efecto mariposa».

Share this post