Programació i disseny 4ESO. MSchools App Education.

Programació i disseny 4ESO. MSchools App Education.

Al BRCS de mSchools App Education hem preparat la participació al concurs “mSchools Student Awards – App Education 2018-2019″ que permet fomentar l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament d’aplicacions mòbils. Aquest any, el punt de partida ha sigut algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La preparació d’aquest concurs ha permès treballar diversos aspectes:

● els aprenentatges amb tecnologies digitals i, en concret, la creació de webs, el
tractament d’imatges i vídeos, el disseny de prototips i la programació d’aplicacions
per a dispositius mòbils;
● la conscienciació social per a resoldre problemes reals;
● el treball en equip, l’esperit crític i la gestió del temps;
● la creativitat, la resolució de problemes i l’emprenedoria; i
● les habilitats de presentació i comunicació en públic.

Share this post