Creació escènica 3ESO. Entre bambalines

Creació escènica 3ESO. Entre bambalines

Sota aquest títol s’amaga el bloc de recerca en el que una vintena d’alumnes de 3r d’ESO s’ha convertit en una companyia de teatre que ha rebut l’encàrrec de formar part de la cartellera del Festival Escena Poblenou.

Els estudiants han après el que comporta ser figurinista, actor i actriu, director/a,tècnic de so i de llum, dramaturg i altres àmbits d’aquesta art escènica.

 

L’entitat externa ha estat la producció del propi Festival que ens va posar en contacte amb la Companyia Ça marche i concretament amb el seu director Nico Jungen qui s’ha implicat al cent per cent per tal d’apropar el teatre als joves

 

Pel que fa al procés del BRC, després de manifestar els alumnes el que era per ells el teatre a partir d’alguna creació visual, videogràfica, sonora o textual , el director els va anar conduint pels diferents àmbits teatrals. Així els alumnes han hagut de: crear escenes a partir d’un text, fer la maqueta d’una escenografia i representar l’escena prèviament assajada.

En una segona fase es va incidir en el que seria el producte final: la creació d’una obra teatral. Per aquesta els alumnes es van agrupar segons l’àrea que els hagués interessat més: interpretació, escenografia, figurinisme, llum i so… A partir d’aquí es va engegar la maquinària de disseny de l’obra: tant la part textual, com l’escenografia com el vestuari com el maquillatge que va culminar en l’estrena que va tenir lloc el passat 19 d’octubre al mateix institut en presència d’un públic molt agrait per la interpretació del nostre alumnat

Share this post