Programació i disseny. 3ESO Fem un vídeojoc

Programació i disseny. 3ESO Fem un vídeojoc

En el BRC “Fem un videojoc” l’alumnat de 3r d’ESO ha dissenyat un videojoc per alumnes de 1r de primària de l’Escola Pere IV. L’objectiu principal del BRC era que els nois i noies aprenguessin les estructures bàsiques de programació i a més a més creessin un producte amb una utilitat real.

El BRC es va iniciar amb una visita a l’escola Pere IV a fi de preguntar als nens i nenes quins tipus de videojocs els agradaria jugar. A partir de les propostes que ens van fer a l’escola es va començar amb l’execució dels videojocs que a més a més, tenien el nom de les seves classes com a temàtica (els tigres i els astronautes). Un cop es van crear els videojocs, els nens i nenes de primària ens van visitar a l’institut a fi de poder provar els diferents videojocs dissenyats. La jornada va ser molt profitosa i va ser gaudida per tot l’alumnat en general.

Share this post