Projectes tecnològics 3r ESO. Construim un pont

Projectes tecnològics 3r ESO. Construim un pont

En aquest BRC l’alumnat de tercer d’ESO ha aconseguit dissenyar i projectar un pont per tràfic rodat i/o peatonal duent a terme totes les fases necessàries per arribar a construir la maqueta final del mateix.

Per adquirir els coneixements necessaris, els alumnes han començat  investigant sobre els tipus d’estructures que ens envolten, ja siguin naturals o artificials, els materials que les conformen i les característiques de resistència, rigidesa i estabilitat que les caracteritzen. Tanmateix han estudiat els principals tipus d’estructura de ponts i analitzat obres construides de ponts famosos.

Prèviament a la construcció de la maqueta a escala  del pont dissenyat, han realitzat croquis, dibuixat els plànols més bàsics, redactat la memoria del projecte a construir i realitzat simulacions informàtiques per garantir la resistència del pont proposat.

El resultat ha estat molt satisfactori i en la majoria dels casos els alumnes han arribat a fer fotomuntatges per tal de situar la maqueta realitzada en possibles ubicacions reals.

 

 

Share this post