Projectes tecnològics 4r ESO. Benvinguts al món de l’electrònica

Projectes tecnològics 4r ESO. Benvinguts al món de l’electrònica

En aquest BRC l’alumnat de quart d’ESO ha dissenyat i desenvolupat diversos objectes tecnològics mitjançant Arduino.

L’elecció i muntatge de l’objecte era completament lliure; l’únic requisit és que s’havia d’emprar material reciclat.

Prèviament al desenvolupament de l’objecte, els alumnes han realitzat el croquis, dibuixat els plànols més bàsics, redactat la memòria i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat.

Arduino és una plataforma de hardware i software lliure, fàcil d’utilitzar, dirigit a qualsevol persona que realitzi projectes “interactius”.

Aquesta plataforma consta d’una placa amb un microcontrolador que permet connectar sensors i actuadors mitjançant entrades i sortides respectivament, les quals poden ser digitals o analògiques.

El resultat ha estat molt satisfactori i en la majoria dels casos els alumnes han arribat a fer autèntics muntatges aplicables a possibles situacions reals.En aquest BRC l’alumnat de quart d’ESO ha dissenyat i desenvolupat diversos objectes tecnològics mitjançant Arduino.

                                          

Share this post