Projectes tecnològics 4t ESO. Programació i disseny d’aplicacions mòbils amb App Inventor

Projectes tecnològics 4t ESO. Programació i disseny d’aplicacions mòbils amb App Inventor

En aquest BRC l’alumnat de quart d’ESO ha desenvolupat diverses aplicacions mitjançant App Inventor.

L’elecció i desenvolupament de l’APP era completament lliure; l’únic requisit és que s’havia d’emprar APP Inventor.

Prèviament al desenvolupament de l’APP, els alumnes han realitzat diversos assaigs, redactat una memòria que contenia el pla de màrqueting i DAFO per llançar l’APP al mercat i realitzat algunes simulacions informàtiques per garantir la viabilitat del projecte proposat.

App Inventor és un excel·lent entorn integrat que permet dissenyar i programar aplicacions mòbils per al sistema operatiu Android, a la vegada que permet fomentar l’aprenentatge de la programació i descobrir el món de la robòtica.

Aquest bloc de recerca, creació i servei ha permès treballar diverses competències:

  • Les logico-matemàtiques, com tot sistema de programació
  • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi
  • La capacitat de buscar informació
  • Les habilitats socials i de treball en equip
  • La capacitat per resoldre problemes
  • La creativitat

El resultat ha estat molt satisfactori i en la majoria dels casos els alumnes han arribat a fer autèntics dissenys molt semblants al que podem trobar avui en dia a Play Store.

 

Share this post