Projectes tecnològics. 4ESO. Pla de màrqueting per una APP mòbil.

Projectes tecnològics. 4ESO. Pla de màrqueting per una APP mòbil.

En aquest BRC a l’alumnat de quart d’ESO se li proposa que dissenyi i desenvolupi una APP mòbil i que mitjançant els diferents aspectes relacionats amb la promoció i la comercialització de les APPs mòbils desenvolupi un pla de màrqueting per llançar la seva APP al mercat. 

Primerament, els alumnes porten a terme l’anàlisi DAFO, una eina d’estudi on s’analitza les característiques internes de la seva APP (debilitats i fortaleses) i la situació externa (amenaces i oportunitats del sector tecnològic).

Amb la informació trobada del sector, els alumnes són capaços de determinar les KPI´s més rellevants per tal que la seva APP sigui tot un èxit.

Aquest bloc de recerca, ha permès treballar diversos aspectes: 

Competències lògico-matemàtiques, com en  tot sistema de programació

La capacitat d’anàlisi del mercat tecnològic

Les habilitats socials i de treball en equip

La innovació

La creativitat

La capacitat de resolució de reptes tecnològics

El resultat ha estat molt satisfactori i en la majoria dels casos els alumnes han arribat a presentar autèntics plans de màrqueting molt semblants al que poden presentar les grans empreses de videojocs.

Share this post