Recerca històrica 3ESO. Debatem de política

Recerca històrica 3ESO. Debatem de política

En aquest BRC els alumnes han debatut sobre diverses qüestions actuals que els interessen (canvi climàtic, feminisme, monarquia o república…) Però abans de fer-ho han fet recerca sobre ideologies i pensaments polítics (liberalisme, marxisme, anarquisme…), així com dels temes tractats (sostenibilitat, igualtat de gènere…). Han vist quins són els orígens de les etiquetes dreta i esquerra, han cercat els valors del progressisme i del conservadorisme.  També han cercat en els drets humans quins són aquells que garanteixen la llibertat, la democràcia i si existeix el dret a la Revolució. 

En grups han simulat partits polítics han tingut que elaborar un decàleg de idees i propostes posicionant-se sobre els temes que posteriorment haurien de defensar en debats. Cada un dels posicionaments ha requerit d’una recerca d’idees a favor i d’idees en contra per tal de saber argumentar i raonar el que es defensava i incidir en la postura de l’oponent. S’han evitat els enfrontaments personals i s’ha centrat el debat sobre les idees i les propostes de solució dels problemes plantejats. Ha hagut discrepàncies però també han hagut consensos. 

 

Share this post