2017-2018

Projectes tecnològics 4t ESO. Smart City

Projectes tecnològics 4t ESO. Smart City En aquest BRC els alumnes de 4t ESO han dissenyat i desenvolupat  una Smart City. L'objectiu ha estat integrar els diferents àmbits de la ciutat a fi de fer-la “intel·ligent”. En el procés els alumnes han sigut capaços d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per crear millor infraestructures per als ciutadans. Des de noves propostes de serveis al ciutadà, millores en el transport públic passant per noves idees d'estalvi energètic, sostenibilitat i eficiència de recursos. Partim de pensar en elements o conceptes que podem millorar les nostres ciutats, fent èmfasi en la identitat [...]

Recerca històrica-social 3ESO. Evolució de les ciutats

En el BRCS Recerca Històrica-Social vam treballar l'evolució de la ciutat al llarg del temps i les funcions que la defineixen i en van fer 4 pòsters. Vam treballar com funciona l'economia, quins són els agents que en formen part i els sectors econòmics, posant especial atenció en el sectors de transports i comunicacions. En van fer presentació en power-points. En les dues tasques han treballat en grup, La proposta del BRC era que copsessin la globalització i com aquesta actua a nivell econòmic, i les coses que són comunes i les que ens diferencien -ciutat difusa, grans urbs dels [...]