Aplicacions Tecnològiques 3r

Projectes tecnològics 3r ESO. Construim un pont

En aquest BRC l’alumnat de tercer d’ESO ha aconseguit dissenyar i projectar un pont per tràfic rodat i/o peatonal duent a terme totes les fases necessàries per arribar a construir la maqueta final del mateix. Per adquirir els coneixements necessaris, els alumnes han començat  investigant sobre els tipus d’estructures que ens envolten, ja siguin naturals o artificials, els materials que les conformen i les característiques de resistència, rigidesa i estabilitat que les caracteritzen. Tanmateix han estudiat els principals tipus d’estructura de ponts i analitzat obres construides de ponts famosos. Prèviament a la construcció de la maqueta a escala  del pont [...]