Programació i Disseny 3r

Programació i dissseny 3ESO. Fem una APP mòbil.

En el BRC de "Fem una APP mòbil" l'alumnat de 3r d'ESO ha après a programar APPs per mòbil Android. El programari utilitzat ha sigut l'APP Inventor desenvolupat pel MIT i que es basa en la programació per blocs. L'objectiu principal del BRC ha sigut que l'alumnat tinguès la capacitat de crear una APP mòbil funcional per poder participar en el pròxim concurs Mschools. A més a més de la mateixa APP, l'alumnat ha creat un vídeo promocional, una pàgina web i un pòster promocional. Dos d'aquests treballs s'han presentt al concurs promogut per YOMO (mobile congress) en l'àmbit de STEAM; 1. TreeFinder Es tracta d'una aplicació per conèixer i localitzar els arbres de [...]

Programació i disseny 3r ESO. Fem un robot seguidor de llum

El BRC "Fem un robot seguidor de llum" es troba emmarcat dins de l'àmbit Programació i Disseny. En aquest BRC l'alumnat ha rebut la proposta de realitzar un robot amb la capacitat de seguir la llum. El projecte constava de dues parts ben diferenciades: la construcció del xassís i l'elaboració de la part electrònica. El xassís s'ha dissenyat mitjançant el programa Google Sketchup i s'ha imprès mitjançant impresora 3D. El circuit de control electrònic està basat amb Arduino i un circuit de condicionament basat en sensors de llum (LDR). Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris i l'alumnat ha gaudit [...]

Programació i disseny. 3ESO Fem un vídeojoc

En el BRC "Fem un videojoc" l'alumnat de 3r d'ESO ha dissenyat un videojoc per alumnes de 1r de primària de l'Escola Pere IV. L'objectiu principal del BRC era que els nois i noies aprenguessin les estructures bàsiques de programació i a més a més creessin un producte amb una utilitat real. El BRC es va iniciar amb una visita a l'escola Pere IV a fi de preguntar als nens i nenes quins tipus de videojocs els agradaria jugar. A partir de les propostes que ens van fer a l’escola es va començar amb l'execució dels videojocs que a més [...]