Servei a les persones 3r

Servei a les persones 3r ESO. Xarxa drets dels Infants + Betevé (El dret digital)

En aquest BRC s’ha col.laborat amb la Plataforma Xarxa drets dels Infants i el mitjà de comunicació Betevé.  L’objectiu d’aquest BRC ha estat  sensibilitzar a l’alumnat en un dels drets dels infants,  el  DRET DIGITAL, és a dir, saber com fer un bon ús de les XXSS, com ser crítics davant allò que consumim i com és d’important  estar ben informat. La proposta que ha rebut l’alumnat per part de les entitats ha sigut l’elaboració d’ uns vídeos sobre les FAKE NEWS que es penjaran en la pàgina web del mitjà de comunicació Betevé. Durant el procés: L ’alumnat ha après les [...]

Servei a les persones 3r ESO. Prevenció contra la violència de gènere

En aquest BRC s’ha col.laborat amb la Plataforma unitària contra les violències de gènere, un grup  d'entitats que lluiten per fer possible la igualtat de gènere en tots els àmbits així com prevenir qualsevol tipus de violència de gènere a la societat. L’alumnat de 3r ESO del 4Cantons ha rebut formació a través de xerrades i dinàmiques de les següents entitats:  APODERART -Feminitat -, HOMES IGUALITARIS -Masculinitats-, CÚRCUMA -Sistema sexe/gènere- , LGTBI -Diversitat Sexual- Paral.lelament a això: L’alumnat ha treballat  per grups activitats com “Aclarim conceptes” on havien  de buscar informació  sobre alguns conceptes relacionats amb la temàtica: sexisme, estereotips, feminisme… [...]