Programació i Disseny

Programació i disseny 4ESO. MSchools App Education.

Al BRCS de mSchools App Education hem preparat la participació al concurs "mSchools Student Awards - App Education 2018-2019" que permet fomentar l'aprenentatge de la programació i l'emprenedoria mitjançant el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Aquest any, el punt de partida ha sigut algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La preparació d'aquest concurs ha permès treballar diversos aspectes: ● els aprenentatges amb tecnologies digitals i, en concret, la creació de webs, el tractament d'imatges i vídeos, el disseny de prototips i la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils; ● la conscienciació social per a resoldre problemes reals; ● el treball en equip, l'esperit crític i la gestió del temps; ● la creativitat, la resolució de [...]

Programació i Disseny 4ESO. Benvingut al món de l’electrònica

En el BRCS "Benvingut al món de l'electrònica" , l'alumnat s'ha aproximat al món de l'electrònica. Per fer-ho,  s'han buscat situacions reals on l'electrònica es troba present i pot ser d'ajuda per la societat. L'alumnat ha realitzat també analisi de sistemes robòtics i ha creat una infografia amb les parts més importants (sensors i actuadors) dels robots escollits. Per altra banda, durant bona part del BRC, els alumnes han treballat per grup i han creat un projecte basat en Arduino. Concretament els projectes realitzats han sigut: - Sistemes detectors de ritme de música basat amb Arduino i sensor de so - [...]