Hangar

Hangar

Descobrim Hangar

Historia d’hangar. Antigament, hangar era una fàbrica tèxtil. La fàbrica volia ser destruïda per poder construir més edificis, però els ciutadans del barri es van rebel·lar i no la van tombar. S’ho va quedar l’ajuntament i li ho va donar a la AAVC (l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya). Ells ho van aprofitar per fer uns tallers per a artistes, el qual és actualment Hangar. Actualment hi ha diverses naus dedicades als artistes. Un primer edifici, origen de tot el centre, d’una superfície total de 1800 m2, distribuïts en dos nivells d’una sola planta. L’espai dóna cabuda a 15 tallers individuals per [...]