Recerca Científica (FQ) 4ESO. L’aigua, molt més que una molècula

Recerca Científica (FQ) 4ESO. L’aigua, molt més que una molècula

Al BRC L’aigua, molt més que una molècula, els alumnes mitjançant l’ús de l’aigua com a fil conductor van poder treballar i aprendre diversos continguts curriculars englobats dins de tres àmbits temàtics.

–          LA MOLÈCULA D’AIGUA: concepte de molècula, diferència entre un element i un compost i els estats de la matèria.

–          AIGUA I VIDA: la importància de l’aigua per la vida, la potabilització, la contaminació de l’aigua, estudi microbiològic de diverses aigües i l’accés a aigua potable al món.

–          ENERGIA HIDROELÈCTRICA: recursos energètics, centrals hidroelèctriques, consum elèctric al món.

Al BRC l’alumnat treballava en grups petits i realitzaven un seguit de recerques que els permetia aprendre i després poder presentar el seu aprenentatge en forma de dossiers de recerca, murals, infografies, etc.

 

Share this post