BRCS 3r ESO

Why Violence (en temps de confinament)

Amb molt d'entusiasme i orgullosos del procés i el resultat, us presentem el darrer projecte que hem dut a terme amb l'alumnat de 3r i 4t d'ESO durant les darreres setmanes d'aquest període acadèmic excepcional que ens ha tocat de viure. Que millor que treballar sobre nosaltres mateixes i mateixos, sobre allò que ens violenta i sobre allò que a la nostra societat trobem de violent? El treball sobre les "microviolències", aquelles que moltes vegades passen desapercebudes per les nostres vides, ens ha ajudat a conèixer-nos millor, a reflexionar sobre allò que ens fa mal i alhora a saber donar una solució [...]

Recerca històrica 3ESO. Transports i sostenibilitat: el ferrocarril

Els alumnes a través de diferents tasques i activitats han aprés a distingir el tipus de transport més sostenible segons les diferents variables i situacions. Han vist que són diferents les solucions de transport urbà de les del transport intercontinental. Que hi ha condicionants segons les necessitats econòmiques, de temps, segons allò que es transporta i han trobat per ells mateixos quines són les més optimes per cada moment i situació, tenint en compte la sostenibilitat en el transport. S’han vist quins mitjans de transport emeten més CO2 o micropartícules contaminats, i les seves circumstàncies d’ús. Quins són els costos [...]

Recerca històrica 3ESO. Debatem de política

En aquest BRC els alumnes han debatut sobre diverses qüestions actuals que els interessen (canvi climàtic, feminisme, monarquia o república...) Però abans de fer-ho han fet recerca sobre ideologies i pensaments polítics (liberalisme, marxisme, anarquisme...), així com dels temes tractats (sostenibilitat, igualtat de gènere...). Han vist quins són els orígens de les etiquetes dreta i esquerra, han cercat els valors del progressisme i del conservadorisme.  També han cercat en els drets humans quins són aquells que garanteixen la llibertat, la democràcia i si existeix el dret a la Revolució.  En grups han simulat partits polítics han tingut que elaborar un [...]

Recerca històrica 3ESO. La vida en un mapa

En aquest BRC l’alumne ha entrat en contacte amb la geografia i amb la història de la geografia a través dels mapes, l’eina geogràfica per excel·lència. A través de diferents tasques l’alumne aprés a fer mapes, ha conegut què és la cartografia o la topografia.  Aquest any se celebra el 500 anys de la primera volta al món de Magalles / El Cano. Els alumnes van veure la importància de l’exploració marítima que anava dibuixant el mapa del nostre planeta a cop de vent, obrint noves rutes marítimes i a un cost humà molt alt. L’alumne a vist com es [...]

Recerca històrica 3ESO. L’Imperi on mai es ponia el sol

En aquest BRC l’alumne coneix l’època dels Àustries (XVI – XVII). A través d’una sèrie de tasques sabrà què és l’absolutisme, el mercantilisme o el “domèstic System”. Però també com es vivia en aquella època, com es governava l’Imperi (sistema polisinodial), quins eren el principals problemes de l’Espanya dels Àustries. El producte final d'aquest BRC han estat dues activitats destacades: L’Assassinat del Conde de Villamediana (resoldre un cas real de l’agost de 1622). A través d’unes pistes, seguint el sistema “escape room”, un grup d’alumnes havia de desfer l’entrellat d’aquest fet, investigant tot passejant imaginàriament pel Madrid del segle XVII, descobrint els bons i mals costums d’aquella [...]

Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

En aquest BRC  hem treballat la creació en Art Digital amb Arduino. Els objectius han estat introduir obres d’art digital, ensenyar les eines bàsiques per a començar a construir cada alumne una proposta personal i realitzar-la.   En el procés revisem artistes tan locals com internacionals que han treballat amb art digital, estudiem els objectius de les obres, què volien expressar i quins recursos metafòrics o metacreatius fan servir.  Introduïm els conceptes bàsics d'Arduino, maquinari per construir dispositius digitals i interactius que puguin detectar i controlar objectes del món real. Experimentem amb motors i la seva resposta creant estructures mòbils, recorrem al robot [...]

Creació escènica 3r-4t ESO. Muntem un festival.

En aquest BRC de l'àmbit de creació escènica hem col·laborat amb l'entitat: NouPop. Una entitat d'experts de la música els quals comparteixen la seva passió amb els adolescents. Amb la seva ajuda hem aconseguit crear el nostre producte final, un festival per a joves creat per joves, el "NouPop festival". Durant el BRC hem anat rebent ajuda de diferents experts relacionats amb de la música i dels festivals, com bé poden ser en Marc Tapias o la Míriam Swansonv, dos experts en l'àmbit de coounicacio i producció respectivament  els quals ens van donar dues xerrades perquè ens poguéssim fer una idea [...]

Programació i dissseny 3ESO. Fem una APP mòbil.

En el BRC de "Fem una APP mòbil" l'alumnat de 3r d'ESO ha après a programar APPs per mòbil Android. El programari utilitzat ha sigut l'APP Inventor desenvolupat pel MIT i que es basa en la programació per blocs. L'objectiu principal del BRC ha sigut que l'alumnat tinguès la capacitat de crear una APP mòbil funcional per poder participar en el pròxim concurs Mschools. A més a més de la mateixa APP, l'alumnat ha creat un vídeo promocional, una pàgina web i un pòster promocional. Dos d'aquests treballs s'han presentt al concurs promogut per YOMO (mobile congress) en l'àmbit de STEAM; 1. TreeFinder Es tracta d'una aplicació per conèixer i localitzar els arbres de [...]

Servei a les persones 3ESO. Drets Humans per a tothom?

L'alumnat de 3r ESO del BRC "Drets Humans per a tothom?" va organitzar una jornada el passat divendres, 7 de febrer de 2020,  al centre de joves del Poblenou "Can Ricart". Amb la col.laboració d'Edualter l'alumnat ha estat testimoni de com sovint els drets de les persones són vulnerats, com per exemple el dret a l'habitatge. Contactar amb l'observatori de l'Habitatge del barri Camp de l'Arpa i el Clot, realizar un reportatge sobre quin coneixement té la gent del barri sobre els drets humans o fer difusió de la jornada, han estat algunes de les tasques a realitzar per l'alumnat. La jornada va ser un  èxit [...]

Programació i disseny 3r ESO. Fem un robot seguidor de llum

El BRC "Fem un robot seguidor de llum" es troba emmarcat dins de l'àmbit Programació i Disseny. En aquest BRC l'alumnat ha rebut la proposta de realitzar un robot amb la capacitat de seguir la llum. El projecte constava de dues parts ben diferenciades: la construcció del xassís i l'elaboració de la part electrònica. El xassís s'ha dissenyat mitjançant el programa Google Sketchup i s'ha imprès mitjançant impresora 3D. El circuit de control electrònic està basat amb Arduino i un circuit de condicionament basat en sensors de llum (LDR). Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris i l'alumnat ha gaudit [...]